Villkor

 • Fågelängens Husdjurspensionat tar emot tikar som löper. 
 • Hunden skall ha en gällande vaccination mot parvo, valpsjuka och kennelhosta. 
 • Hunden skall vara veterinärvårds försäkrad. 
 • Ägaren skall ha gällande ansvarsförsäkring med rättskyddsmoment. Vid skada orsakad av annan hund eller hunds dödsfall är inackorderings innehavaren ej ersättningsskyldig för såvitt annat ej följer lag och annan författning. 
 • Vid sjukdom har inackorderingsinnehavaren rätt att ta hunden/katten till veterinär på ägarens bekostnad. 
 • Djurägaren förbinder sig att betala inackorderingsavgiften senast på fakturans förfallodag.
 • Avhämtas inte djuret inom 24 timmar efter att vi kontaktat kontaktpersonen, äger pensionatet rätt att förfara med hunden på så sätt som synes bäst för hunden och i samråd med länsveterinär. 
 • Pensionat innehavaren fritages från allt ansvar för persedlar mm som medföljer hunden. 
 • Pensionat innehavaren förbinder sig att på bästa sätt omhändertaga hunden. 
 • Pensionat innehavaren kontaktar veterinär vid olycksfall eller sjukdom. På så sätt som synes bäst för hunden och i samråd med länsveterinär, uppkomna kostnader står djurägaren för.
 • Hundägaren försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och att pensionat-innehavaren informerats om allergier o ev. mediciner som hunden har med sig. 
 • Hundägaren godkänner angivna kostnader och villkor och förbinder sig vidare att senast vid hundens avhämtande ersätta ev. uppkomna vårdkostnader samt veterinärarvoden .